Skip to content Skip to content

Hoe kan je het efficiëntst renoveren?

Voor wie denkt aan renoveren kan deze uitleg misschien wel veel geld besparen. Iedere renovatie heeft één wel bepaald doel voor ogen. De kwaliteit van wonen vergroten. En één van deze parameters om de kwaliteit van wonen te vergroten is het optimaliseren van natuurlijk lichtinval. Elke woning waar veel licht binnen valt, wordt als uiterst aangenaam ervaren, ongeacht het een moderne of gerenoveerde woning is.

Je plan van aanpak:

Afbraak, strippen

Een manier van renoveren is de verouderde indeling strippen of binnenin afbreken en zo een grotere leefruimte bereiken. Deze manier is alleen van toepassing op binnenmuren. Op het einde van de renovatie blijf je met identiek hetzelfde woonoppervlakte zitten.

uitbreiding woning

Openbreken en bijbouwen

Een andere manier van renoveren is de bestaande woning naar deze tijd brengen door meer lichtinval toe te laten. Hier bieden de woonuitbreidingen, tuinkamers of de moderne of romantisch geïnspireerde veranda’s mogelijk een oplossing. Door te renoveren van een oud gebouw, zonder of in beperkte mate aan de bestaande structuren te komen kun je door het aanbouwen van een bepaalde ruimte je woning op betaalbare manier naar modern comfort brengen.

Voorwaarden voor een verlaagd Btw-tarief bij renovatie mét uitbreiding!

Ook het aanpakken van een renovatieproject kun je heel wat centen besparen … wanneer je aan alle voorwaarden voldoet. Een nieuwbouw of een woning die minder dan 10 jaar oud is renoveren kost u op de uitgevoerde werken 21% btw.

moderne woonuitbreiding

Maar voor veel mensen is de 6% btw in het verschiet als je renovatie voldoet aan:

 

  • Je woning is ouder dan 10 jaar.
  • Je bent de eindgebruiker van de woning, aan wie de werken worden gefactureerd door een geregistreerde aannemer
  • Alle voorgeschreven vermeldingen zijn correct terug te vinden op de factuur van je aannemer
  • Je woning wordt louter of in hoofdzaak als privéwoning gebruikt.
  • Het gaat om werken in onroerende staat of werken die daarmee gelijkgesteld worden

Naast bovenstaande voorwaarden moeten de werken bij een renovatie met uitbreiding ook nog eens aan volgende drie richtlijnen voldoen:

 

De bestaande structuur blijft in grote mate behouden

Wanneer je wil renoveren en uitbreiden aan een verlaagd tarief, is het belangrijk dat het grootste deel van de dragende muren behouden blijft. Door te veel buitenmuren te slopen, wordt de grens met nieuwbouw kleiner en de kans op een normaal Btw-tarief van 21% hoger. Bespreek je plannen van renovatie goed door met architecten.

veranda's Willems

De oppervlakte van de uitbreiding mag niet te groot zijn

Het gedeelte dat je tijdens je renovatiewerken wenst bij te bouwen, mag niet groter zijn dan de bestaande oppervlakte van het oude gebouw. Wanneer dat wél het geval is, ben je in hoofdzaak nieuwbouw aan het plaatsen en dus niet langer aan het renoveren.

Het resultaat van de werken vormt één geheel

Een belangrijke regel is dat het uiteindelijke resultaat van de totale werken één geheel moet vormen. Dit wil zeggen dat het verlagen van de btw naar 6% helaas niet mogelijk is voor ‘uitbreiding’ naar alleenstaande bijgebouwen.

Tuinkamers, veranda’s en woninguitbreidingen die één geheel vormen met de bestaande woning kunnen, wanneer ze ook voldoen aan de bovenvermelde regelgeving wel genieten van een 6% btw op de uitgevoerde renovatiewerken.

Snel uitgerekend kan dit een hele besparing opleveren op je totale renovatiebudget. Je wint niet alleen financieel, maar ook in kwaliteit van wonen.  Wie slim aanpakt, woont slim!