Skip to content Skip to content

De Willems energiecheque actie

Maak nu gebruik van de energiecheque en bespaar op uw project!

NV Willems biedt u de mogelijkheid om korting te krijgen op de realisatie van energiezuinige woonuitbreidingen.

Algemene bepaling energiecheque

 • Iedereen (ouder dan 18 jaar) die tussen 1 februari 2023 en 28 februari 2023 een offerte aanvraagt, en binnen een termijn van 60 dagen een verkoopovereenkomst ondertekent, ontvangt een Willems energiecheque.
 • De volledige actie verloopt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Meester Bart Verschelden uit Oudenaarde.

Duur van de actie

 • De Willems energiecheque actie start op 1 februari 2023 en loopt tot en met 28 februari 2023.

Algemene voorwaarden

 1. Deze korting is alleen van toepassing op nieuwe projecten en kan niet worden toegepast op bestaande projecten of op lopende projecten.
 2. De korting is alleen geldig op de totaalprijs van het project en kan niet worden toegepast op specifieke producten of diensten apart.
 3. De korting is alleen geldig indien de termijn van 60 dagen tussen de offerteaanvraag en de datum van de overeenkomst niet is overschreden.
 4. De korting is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of doorverkocht aan derden, noch worden omgeruild naar een ander voordeel in natura of speciën.
 5. De korting wordt onmiddellijk in mindering gebracht in de contractprijs bij ondertekening van de overeenkomst.
 6. De korting wordt toegekend op basis van de offerteprijs van het project:
 • 15.000 =< offerteprijs < 20.000 euro : € 250 korting (*)
 • 20.000 =< offerteprijs < 30.000 euro : € 500 korting (*)
 • 30.000 =< offerteprijs < 40.000 euro : € 1.000 korting (*)
 • 40.000 =< offerteprijs < 50.000 euro : € 1.750 korting (*)
 • 50.000 =< offerteprijs < 60.000 euro : € 3.000 korting (*)
 • 60.000 =< offerteprijs < 70.000 euro : € 5.000 korting (*)
 • 70.000 =< offerteprijs < 80.000 euro : € 7.000 korting (*)
 • offerteprijs >= 80.000 euro : € 8.000 korting (*)

(*) bedragen in euro en exclusief BTW

Annulatie

 1. Elke annulatie, om welke reden ook, geeft geen recht op enige vergoeding.
 2. Indien NV Willems geen passend voorstel kan maken of geen positief gevolg kan geven aan een offerte-aanvraag, dan vervalt het recht op de energiecheque.

Bescherming van persoonsgegevens

 1. Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door Willems nv of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Willems nv of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.
 2. Telkens wanneer Willems nv persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Willems nv hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.
 3. Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Willems nv uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van Willems nv.
 4. Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor Willems nv reclame-initiatieven. Alle commerciële e-mails van Willems nv bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe-link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.
 5. Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. Willems nv zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.
Willems nv
Commerciële dienst
Lievensveld 7
9600 Ronse - België