Skip to content Skip to content

Heb je een (bouw)vergunning nodig voor een woonuitbreiding?

Wanneer heb je een bouwvergunning nodig voor een woonuitbreiding of veranda? Wanneer volstaat een melding bij je gemeente? We geven hieronder een overzicht, zodat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

_DSC0400-1

 

In grote lijnen verloopt het als volgt:

 • Voor alles wat kleiner dan 40 m² is, lager dan 4 meter hoogte: volstaat een melding bij je gemeente. 
 • Voor constructies groter dan 40 m², hoger dan 4,5 meter en stabiliteitswerken moet je een architect inschakelen.
 • Bij een woonuitbreiding of wijziging van functie van de woning moet je een vergunning aanvragen.

De regelgeving en eisen van gemeenten verschillen. Daarom raden we altijd aan om de Dienst Stedenbouw van je gemeente te raadplegen of de volgende websites:

 

Wat valt er onder de meldingsplicht bij woonuitbreiding?

 • Per woning mag je maximum 40 m² aan bijgebouwen aanbouwen. Veranda’s en bijkeukens tellen mee bij de berekening van deze maximale oppervlakte.
 • Aangebouwde bijgebouwen mogen niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond.
 • Ze mogen de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen.
 • In de zijtuin moeten ze minstens 3 meter van de perceelgrens blijven, en in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelgrens.
 • Als de veranda tegen een aanpalend pand is gebouwd, mag ze tot op de perceelgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Een melding moet je indienen bij de Dienst Stedenbouw van de gemeente waar de woning ingeschreven staat.

Let op: een melding is verplicht en niet vrijblijvend!


De perfecte formule

 

Een veranda plaatsen zonder architect en bouwvergunning

Ook voor een veranda zijn er bepaalde voorschriften waaraan moet worden voldaan, indien je geen architect onder de arm wenst te nemen. 

De veranda 

 • is kleiner dan 40 m²,
 • bestaat uit minstens 75% glas,
 • heeft een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter,
 • heeft een nokhoogte van maximaal 4,5 meter.
 • Er moeten geen stabiliteitswerken worden uitgevoerd.

Komen er toch stabiliteitswerken aan te pas, dan moet je een beroep doen op een architect. Let op: Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen.

Er bestaat heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda, dus informeer zeker eens bij de Dienst Stedenbouw bij je gemeente. 

_DSC5688-medium

 

Wanneer heb je een vergunningsaanvraag nodig bij woonuitbreiding of veranda?

Wanneer de gewenste aanbouw (veranda) of de verbouwing (woonuitbreiding) groter is dan 40 m² en een aanbouw is met open verbinding (de bestaande ramen en deuren verdwijnen) met de bestaande ruimten van de woning, dan is een bouwvergunning vereist. Deze moet samen met het bouwplan van een architect ingediend worden bij de Dienst Stedenbouw van je gemeente. Dit dossier laat je best opstellen door ervaren mensen zoals architecten en bouwbedrijven. 

 

Conclusie - wanneer heb je een bouwvergunning nodig?

In België is de regel dat je bij een woonuitbreiding, veranda of een aanbouw groter dan 40 m² steeds een bouwvergunning nodig hebt, afgeleverd door de Dienst Stedenbouw van je gemeente. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen aan een bestaande woning.

De eisen van gemeentes kunnen verschillen naargelang de regio, gemeente, kavel. Daarom raden we altijd aan om de Dienst Stedenbouw van je gemeente te raadplegen of de volgende websites: