Skip to content

Heb je een vergunning nodig voor een veranda of een woonuitbreiding?

Willems Oct 1, 2021 6:45:00 AM

België zou België niet zijn als er geen onduidelijkheid zou bestaan over de regelgeving omtrent bouwvoorschriften. Toch is het belangrijk om enige klaarheid te scheppen, opdat men achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

_DSC0400-1

 

In grote lijnen verloopt het als volgt:

     -    Volstaat een melding bij uw gemeente? (voor alles wat kleiner dan 40m2 is, lager dan 4 meter hoogte)

     -    Wanneer moet u een architect inschakelen? (groter dan 40m2, hoger dan 4,5 meter, stabiliteitswerken) 

     -    Wanneer moet u een vergunning aanvragen? (bij een woonuitbreiding, wijziging van functie van de woning)

 

Een melding?

Een melding hoort men steeds te doen bij de dienst stedenbouw van de gemeente waar de woning ingeschreven staat.

Wat valt er onder de meldingsplicht? (het is verplicht en niet vrijblijvend!)

  • Per woning mag je maximum 40 m² aan bijgebouwen aanbouwen. Veranda’s en bijkeukens tellen mee bij de berekening van deze maximale oppervlakte.
  • Aangebouwde bijgebouwen mogen niet hoger zijn dan 4 m, gemeten vanaf de grond.
  • Ze mogen de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen.
  • In de zijtuin moeten ze minstens 3 meter van de perceelgrens blijven, en in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelgrens.
  • Als de veranda tegen een aanpalend pand is gebouwd, mag ze tot op de perceelgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van de veranda mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

De perfecte formule

Er is geen architect nodig wanneer deze basisregels niet worden overschreden. Ook voor een veranda zijn er bepaalde voorschriften die moeten worden voldaan, indien men geen architect onder de arm wenst te nemen. Al bestaat er heel wat onduidelijkheid over de stedenbouwkundige verplichtingen bij de aanbouw van een veranda.

Een veranda zonder architect en bouwvergunning:

  • kleiner is dan 40 m²,
  • uit minstens 75% glas bestaat,
  • een kroonlijsthoogte heeft die beperkt is tot 3 m,
  • een nokhoogte heeft van maximaal 4,5 m.
  • Geen stabiliteitswerken moeten worden uitgevoerd.

Komen er toch stabiliteitswerken aan te pas, dan moet u een beroep doen op een architect. Let op: Bovendien mogen de werken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van aanpalende woningen wijzigen.

 

_DSC5688-medium

Vergunningsaanvraag?

Wanneer de gewenste aanbouw (veranda) of de verbouwing (woonuitbreiding) groter is dan 40m2 en een aanbouw is met open verbinding (de bestaande ramen en deuren verdwijnen) met de bestaande ruimten van de woning, dan is een bouwvergunning vereist. Deze moet, met bouwplan van een architect ingediend worden bij de dienst stedenbouw van uw gemeente. Dit is een dossier wat best moet worden opgesteld worden door ervaren mensen zoals architecten en bouwbedrijven.

 

Conclusie:

In België is de regel dat bij een woonuitbreiding of een aanbouw groter dan 40m2 steeds een bouwvergunning nodig is, afgeleverd door de dienst stedenbouw van uw gemeente. Dit geldt voor nieuwbouw en voor verbouwingen aan een bestaande woning.