• OFFERTE ?
  • Tel.: +32 (0)55-21 85 31

Woonbonus actie

Algemene voorwaarden  Willems woonbonus actie!

Maak in 2020 en 2021 kans op prachtige prijzen.

Willems veranda’s nv organiseert in 2020 een grootse actie.

Iedereen (ouder dan 18 jaar) die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 een offerte aanvraagt, en binnen een termijn van 60 dagen een verkoopovereenkomst ondertekent, zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan de online Willems woonbonus actie-wedstrijd.

Per quadrimester (4 maanden) worden 3 prachtige hoofdprijzen uitgereikt aan de winnaars van deze wedstrijd. 

De volledige actie verloopt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder meester Bart Verschelden uit Oudenaarde.

De Willems woonbonus actie start op 1 januari 2020.

 

1. Duur van de campagne

De Willems woonbonus actie start op 1 januari 2020 en loopt tot en met 31 december 2020.

 

1.1    Termijn deelname en afsluiting per quadrimester

 

Periode kwartaal Offerteaanvraag van ... t.e.m. ... Deelname wedstrijd van ... t.e.m ...

Prijsuitrijking (onder voorbehoud)

  1ste      01-01-2020 t.e.m. 30-04-2020      01-03-2021 t.e.m. 30-06-2020   passed
  2de      01-05-2020 t.e.m. 31-08-2020      01-07-2020 t.e.m. 31-10-2020   passed
  3de      01-09-2021 t.e.m. 31-12-2020      01-11-2020 t.e.m. 01-03-2021  18-06-2021

 

 

2. Deelnamevoorwaarden

Iedere geïnteresseerde koper die tussen 1 januari 2020 en 31 december 2020 bij Willems veranda’s nv een offerte aanvraagt voor een nieuwe leefveranda, tuinkamer, pergola, poolhouse of een woonuitbreiding, kan deelnemen aan deze Willems woonbonus actie.

Als er naar aanleiding van de offerteaanvraag een effectieve bestelling wordt ondertekend uiterlijk 60 dagen na de offerteaanvraag, dan kan de koper deelnemen aan de Willems woonbonus actie.

De uiterste datum voor een offerte-aanvraag is 31 december 2021.
De uiterste datum voor deelname aan de wedstrijd is 1 maart 2021.

Deze online wedstrijd omvat één wedstrijdvraag en één schiftingsvraag. Per quadrimester worden telkens 3 prijzen toegekend aan de winnaars. Winnaar is hij of zij die het juiste antwoord gaf op de wedstrijdvraag en het dichtst benaderend antwoord gaf op de schiftingsvraag van de online wedstrijd.
De prijzen worden uitgereikt na ieder quadrimester volgens de daaropvolgende deelnametermijn (zie ook 1.1).

De lijst van de 25 finalisten zal na het einde van ieder quadrimester worden gepubliceerd op de website. 
De finalisten worden persoonlijk uitgenodigd voor de overhandiging van hun prijs.

 

3. Prijzen van de Willems home sweet home actie

Per quadrimester worden 3 prijzen toegekend aan de respectievelijke winnaars.

1 x       hoofdprijs   t.w.v. 15.000,00 euro (*)
1 x       tweede prijs   t.w.v.  5.000,00 euro (*)
1 x       derde prijs   t.w.v. 2.500,00 euro (*)

(*)  bedragen in euro inclusief btw

De overige 22 finalisten ontvangen een champagnepakket (4 flessen).

Het bedrag van de prijzen kan nooit hoger liggen dan het bedrag van het aannemingscontract! Is het bedrag van het aannemingscontract (inclusief btw) lager dan bedrag van de prijs, dan blijft de korting beperkt tot het totaalbedrag van de verkoopprijs.

Iedere prijs is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of doorverkocht, noch worden omgeruild naar een ander voordeel in natura of in speciën.

De prijzen kunnen enkel in mindering worden gebracht op het bedrag van de aankoop, bij saldofactuur levering constructie.

De prijs wordt pas definitief toegekend indien de definitieve opmeting van het verandaproject kan worden uitgevoerd uiterlijk 6 maanden na bekendmaking van de prijs.

Indien het verandaproject reeds werd gerealiseerd en opgeleverd vóór de datum van de prijsuitreiking, zal het bedrag van de gewonnen prijs worden gestort op het bankrekeningnummer van de winnaar/koper.

Indien aan één of meerdere van bovenvermelde voorwaarden niet wordt voldaan, behoudt Willems nv het recht om de prijs niet uit te reiken.

 

4. Annulatie

Elke annulatie, om welke reden ook, geeft geen recht op enige vergoeding.

Indien Willems veranda’s geen passend voorstel kan maken of geen positief gevolg kan geven aan een aanvraag, dan vervalt het recht op deelname aan de wedstrijd.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken, worden veilig opgeslagen door Willems nv of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Willems nv of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer Willems nv persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Willems nv hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Willems nv uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van Willems nv.

Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor Willems nv reclame-initiatieven.
Alle commerciële e-mails van Willems nv bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe-link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. Willems nv zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. 
 

Willems nv
Commerciële dienst
Lievensveld 7
9600 Ronse
België