You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

×

Algemene voorwaarden - verjaardagsactie

Willems tuinkamers & veranda's wordt 35 jaar!

Willems veranda’s nv organiseert naar aanleiding van haar 35ste verjaardag een grootse verjaardagsactie.

Iedereen (ouder dan 18 jaar) die tussen 17 september 2018 en 31 december 2019 een offerte aanvraagt, en binnen een termijn van 60 dagen een verkoopovereenkomst ondertekent, zal uitgenodigd worden om deel te nemen aan de online verjaardagswedstrijd.

Per kwartaal worden 3 prachtige hoofdprijzen uitgereikt aan de winnaars van deze wedstrijd. De 22 overige finalisten ontvangen een champagnepakket.

De volledige actie verloopt onder toezicht van gerechtsdeurwaarder meester Bart Verschelden uit Oudenaarde.

De Willems verjaardagsactie start op 17 september 2018.

1. Duur van de campagne

De Willems verjaardagsactie start op 17 september 2018 en loopt tot en met 31 december 2019.

1.1    Termijn deelname en afsluiting per kwartaal

Periode kwartaaloffertes van … t.e.m. ...deelname wedstrijd einddatum
prijsuitreiking winnaars
datum onder voorbehoud
1ste17-09-2018 ... 31-12-201810-03-2019

14-03-2019

2de1-01-2019 ... 31-03-201907-06-201920-06-2019
3de01-04-2019 ... 30-06-201906-09-201919-09-2019
4de01-07-2019 ... 30-09-201907-12-2019

19-12-2019

5de01-10-2019 ... 31-12-201908-03-2020

19-03-2020

2. Deelnamevoorwaarden

Iedere geïnteresseerde koper die tussen 17 september 2018 en 31 december 2019 bij Willems veranda’s nv een offerte aanvraagt voor een nieuwe leefveranda, tuinkamer, pergola, poolhouse of een woonuitbreiding, kan deelnemen aan deze verjaardagsactie.

Als er naar aanleiding van de offerteaanvraag een effectieve bestelling wordt ondertekend uiterlijk 60 dagen na de offerte-aanvraag, dan kan de koper deelnemen aan de verjaardagsactie.

De uiterste datum voor een offerte-aanvraag is 31 december 2019.
De uiterste datum voor deelname aan de wedstrijd is 8 maart 2020.

Deze online wedstrijd omvat één wedstrijdvraag en één schiftingsvraag. Per kwartaal worden telkens 3 prijzen toegekend aan de winnaars. Winnaar is hij of zij die een correct antwoord gaf op de wedstrijdvraag en het dichtst benaderend antwoord gaf op de schiftingsvraag van de online wedstrijd.
De prijzen worden uitgereikt na ieder kwartaal volgens de daaropvolgende deelnametermijn. (zie ook 1.1).

De winnaars worden persoonlijk uitgenodigd voor de overhandiging van hun prijs.

3. Prijzen van de verjaardagsactie

Ieder kwartaal worden 3 prijzen toegekend aan de respectieve winnaars.

1 x       hoofdprijs t.w.v. 15.000,00 euro (*)
1 x       tweede prijs t.w.v.  5.000,00 euro (*)
1 x       derde prijs t.w.v. 2.500,00 euro (*)

(*)  bedragen in euro inclusief btw

De overige 22 finalisten ontvangen een champagnepakket.

Het bedrag van de prijzen kan nooit hoger liggen dan het bedrag van het aannemingscontract! Is het bedrag van het aannemingscontract (inclusief btw) lager dan bedrag van de prijs, dan blijft de korting beperkt tot het totaalbedrag van de verkoopprijs.

Iedere prijs is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of doorverkocht, noch worden omgeruild naar een ander voordeel in natura of in speciën.

De prijzen kunnen enkel in mindering worden gebracht op het bedrag van de aankoop, bij oplevering en eindafrekening van het project, zoals vermeld op het aannemingscontract.

De prijs wordt pas definitief toegekend indien de definitieve opmeting van het verandaproject kan worden uitgevoerd uiterlijk 6 maanden na bekendmaking van de prijs.

Indien het verandaproject reeds werd gerealiseerd en opgeleverd vóór de datum van de prijsuitreiking, dan zal het bedrag van de gewonnen prijs gestort worden op het bankrekeningnummer van de winnaar/koper.

Indien aan één of meerdere van bovenvermelde voorwaarden niet wordt voldaan, dan behoudt Willems nv het recht om de prijs niet uit te reiken.

4. Annulatie

Elke annulatie, om welke reden ook, geeft geen recht op enige vergoeding.

Indien Willems veranda’s geen passend voorstel kan maken of geen positief gevolg kan geven aan een offerte-aanvraag, dan vervalt het recht op deelname aan de wedstrijd.

Indien een prospect of klant niet ingaat op de offerte van Willems veranda’s, dan kan onder geen enkel beding aanspraak worden gemaakt op één van de prijzen van de wedstrijd.

5. Bescherming van persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om een bestelling te verwerken worden veilig opgeslagen door Willems nv of haar medewerkers, en kunnen worden doorgegeven aan bedrijven waarmee Willems nv of haar dienstverleners samenwerken, wanneer dit nodig is voor de verwerking van de bestelling.

Telkens wanneer Willems nv persoonsgegevens doorgeeft aan derden, mogen deze derden de persoonsgegevens enkel verwerken voor doeleinden die strikt verband houden met hun taken. Deze derden zijn gebonden door de voorwaarden die Willems nv hen oplegt, waardoor de bescherming van uw privacy is gewaarborgd.

Naast de hierboven beschreven doeleinden mag Willems nv uw persoonsgegevens eveneens verwerken voor publicitaire doeleinden. Alle reclame die u wordt toegestuurd zal verband houden met producten van Willems nv.

Als u bezwaar zou hebben tegen dit gebruik van uw persoonsgegevens, dan kan u ervoor kiezen zich af te melden voor Willems nv reclame-initiatieven.
Alle commerciële e-mails van Willems nv bevatten een afmeldingslink ('unsubscribe link'), waarop u kunt klikken om zich af te melden.

Het spreekt voor zich dat al uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk zullen worden behandeld, en dat er strikt wordt gelet op de bescherming van uw rechtmatige belangen zoals voorzien door de wet. Willems nv zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. 
 
Willems nv
Commerciële dienst
Lievensveld 7
9600 Ronse
België